Poradenství v oblasti stavebnictví

STAVEBNÍ ZÁKON – podklady pro úřady, povolovací režimy, legalizace staveb, sousedské spory.

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ – NED a PD, snižování energetické náročnosti budov, vytápění, rekuperace, alternativní zdroje.

NEMOVITOSTI – asistence při koupi nemovitosti, odhady nemovitostí.

PLÍSNĚ V BYTECH – bojujete marně s plísní na zdivu? Obraťte se na nás. Provedeme 1-2 denní měření vnitřního klimatu

pomocí záznamového měřícího zařízení – dataloggeru ( měří se vnitřní teplota, relativní vlhkost vzduchu, povrchová teplota

zasažené konstrukce a rosný bod ). Po vyhodnocení záznamu Vám navrhneme možné varianty řešení nepříjemného a

hlavně nezdravého problému s plísněmi.